Kvalité och Miljö

Kvalitetspolicy

Det ska vara en enkel process för kund att beställa en städtjänst av oss. Då det är våra kunder
som utgör basen för vår verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Vår kvalitetspolicy ansvarar för att du som kund alltid ska känna att du blir bemött på ett tillfredställande sätt samt
nöjd med den service vi erbjuder.

Genom skräddarsydda arbetsbeskrivningar/serviceavtal till varje kund vet våra medarbetare precis vad som ska göras. Vi lämnar garanti på att varje kunds serviceavtal följs och slutförs enligt avtal.

Detta uppnår vi genom att:

- vara lyhörd gentemot kund
- följa upp utförda arbeten 
- kontinuerligt internutbilda våra medarbetare
- ständigt söka bättre och kostnadseffektivare lösningar till kund

Har du som kund några synpunkter på utfört arbete ber vi dig kontakta kundansvarig. Skulle
det uppstå en avvikelse kommer vi självklart att kostnadsfritt åtgärda det.
Vi värdesätter våra kundrelationer.

Miljöpolicy

Med kunskap och vilja arbetar vi för att ständigt förbättra våra arbetsrutiner för att få en så
obefintlig påverkan på miljön som möjligt. Genom att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet och med kunskapen om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår
miljö.

Att inte använda mer städkem än uppgiften kräver skonar både miljön och underlaget.