Avtal om skattereduktion

Avtal gällande tillåtelse att Klappat Å Klart Städservice får halvera arbetskostnaden på min
faktura med 50% (Preliminär skattereduktion i anledning av utförda Hushållstjänster).

Härmed har följande avtal träffats mellan Klappat Å Klart Städservice samt mig som kund
nedan kallad (Kunden)

1. Klappat Å Klart Städservice städar enligt för kund gällande serviceavtal/ abonnemangs-avtal. Detta avtal mellan Klappat Å Klart Städservice och kund förändrar endast hur Klappat Å Klart Städservice fakturerar kunden.

2. Kunden uppdrar att Klappat Å Klart Städservice fr.o.m 1 juli 2009 skall reducera kundens arbets-kostnad på fakturan med 50% som preliminär skattereduktion som skatteverket sedan betalar
direkt till Klappat Å Klart Städservice.

3. Kunden är medveten om att Kunden måste vara skatteskyldig i Sverige för att tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.
4. I det fall skatteverket avslår Kundens
preliminära skattereduktion har Klappat Å Klart Städservice rätt att debitera den avdragna preliminära skattereduktionen i efterhand och
genom detta avtal ikläder sig kunden betalningsansvar härför.

5. Skattereduktionen omfattar inte aviavgifter
och eventuell körersättning utan dessa skall
kunden betala i sin helhet.

6. Klappat Å Klart Städservice har rätt att
överlåta fordran på annan.
Nej tack, jag vill inte ha skattereduktion.
Uppgifter om den person som ska få skattereduktion.
-