Kvalitet och miljö

Räkna ut ditt pris online!

Läs mer här >

Kvalitetspolicy

Det ska vara en enkel process för kund att beställa en städtjänst av oss. Då det är våra kunder som utgör basen för vår verksamhet är det viktigt att det blir rätt från början. Vår kvalitetspolicy ansvarar för att du som kund alltid ska känna att du blir bemött på ett tillfredsställande sätt samt nöjd med den service vi erbjuder.

Genom skräddarsydda arbetsbeskrivningar/serviceavtal till varje kund vet våra medarbetare precis vad som ska göras. Vi lämnar garanti på att varje kunds serviceavtal följs och slutförs enligt avtal.

Detta uppnår vi genom att:
– vara lyhörd gentemot kund
– följa upp utförda arbeten och kontinuerligt internutbilda våra medarbetare
– ständigt söka bättre och kostnadseffektivare lösningar till kund

Har du som kund några synpunkter på utfört arbete ber vi dig kontakta kundansvarig. Skulle det uppstå en avvikelse kommer vi självklart att kostnadsfritt åtgärda det. Vi värdesätter våra kundrelationer.

Miljöpolicy

Användandet av kemiska produkter

De produkter som används i vår verksamhet köps in av ledande leverantörer inom respektive städområde.

Vid val av produkt tas det hänsyn till användbarhet, kvalitet, pris och miljöpåverkan så att vi kan säkerställa att bästa resultat uppnås med minimal eller obefintlig påverkan på miljön. Produktblad och säkerhetsdatablad för alla städkemikalier finns tillgängligt vid kunds begäran.

All personal genomgår i deras städutbildning kunskap om de olika städkem som används i verksamheten.

Med kunskap och vilja arbetar vi för att ständigt förbättra våra arbetsrutiner för att få en så obefintlig påverkan på miljön som möjligt. Genom att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet och med kunskapen om vikten av rätt dosering minimerar vi belastningen på vår miljö.

Att inte använda mer städkem än uppgiften kräver skonar både miljön och underlaget.