RUT-Avdrag

Räkna ut ditt pris online!

Läs mer här >

Avtal gällande tillåtelse att Klappat Å Klart Städservice får halvera arbetskostnaden på min faktura med 50% (Preliminär skattereduktion i anledning av utförda Hushållstjänster även kallat Rut-avdrag).

Vid bokning med användandet av Rut-avdrag gäller följande avtal mellan Klappat Å Klart Städservice samt mig som kund nedan kallad (Kunden)

  1. Klappat Å Klart Städservice städar enligt för kunden gällande serviceavtal/ abonnemangs-avtal. Detta avtal
    mellan Klappat Å Klart Städservice och kunden förändrar endast hur Klappat Å Klart Städservice fakturerar kunden.
  2. Kunden uppdrar att Klappat Å Klart Städservice skall reducera kundens arbetskostnad på fakturan med 50% som preliminär skattereduktion som skatteverket sedan på begäran betalar ut till Klappat Å Klart Städservice.
  3. Kunden är medveten om att Kunden måste vara skatteskyldig i Sverige för att tillgodoräkna sig den preliminära skattereduktionen.
  4. I det fall skatteverket avslår Kundens preliminära skattereduktion har Klappat Å Klart Städservice rätt att debitera den avdragna preliminära skattereduktionen i efterhand och genom detta avtal ikläder sig kunden betalningsansvar härför.
  5. Skattereduktionen omfattar inte aviavgifter och eventuell milersättning utan dessa skall kunden betala i sin helhet.
  6. Klappat Å Klart Städservice har rätt att överlåta fordran på annan.

Läs mer om Rut-avdraget Skatteverket Rut-avdrag